Ετικέτες

Συνολικές προβολές σελίδας

Αναγνώστες

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ...


Καινούργια επέµβαση µπορεί να εξαλείψει τη θολερότητα του κερατοειδούς
Γράφει ο ∆ρ. Αναστάσιος-Ιωάννης Κανελλόπουλος
Η νέα λύση για την αποκατάσταση της διαύγειας του πρόσθιου  µέρους του κερατοειδούς
ονοµάζεται Οµοπλαστική Κατά Μέρος Θεραπευτική Κερατοπλαστική. Αυτή η επέµβαση είναι  µία
χρήσιµη εναλλακτική στη διεισδυτική κερατοπλαστική και στη φωτοθεραπευτική κερατοκτοµή όταν
χρησιµοποιούνται για να «καθαρίσει» ο κερατοειδής.
Η  µέθοδος αυτή είναι βέβαια κάτι καινούργιο, από τα πρώτα όµως αποτελέσµατα έχει φανεί ότι η
Αυτόµατη Οµοπλαστική Κατά Στρώµατα Θεραπευτική Κερατοπλαστική  µπορεί να προσφέρει
πολλά πλεονεκτήµατα. Τα πιο σηµαντικά από αυτά είναι ότι το µάτι συνέρχεται πολύ γρήγορα µετά
την επέµβαση και απαιτείται ο ελάχιστος χρόνος  µετεγχειρητικής ιατρικής παρακολούθησης.
Επίσης,  η όραση σταθεροποιείται σύντοµα  µετά την επέµβαση και υπάρχει η δυνατότητα, µία
µελλοντική επέµβαση LASIK στο ίδιο µάτι να έχει καλά αποτελέσµατα.
Στη  µελέτη που έγινε από ειδικούς της Κερατοπλαστικής Μονάδας και Τράπεζας Ματιών στο Εast
Grinstead της Μεγ. Βρετανίας για να δοκιµαστεί η νέα µέθοδος, πραγµατοποιήθηκε η επέµβαση σε
32 µάτια 31  ασθενών από το 1997.  Ο νεώτερος ασθενής ήταν 23  χρονών και ο  µεγαλύτερος 87
χρονών.  Στους περισσότερους θεωρήθηκε απαραίτητη η επέµβαση λόγω θολερότητας του
κερατοειδούς από δυστροφία Reis-Buckler, από θολερότητα µετά από διαθλαστική χειρουργική και
από δυστροφία του πρόσθιου στρώµατος του κερατοειδούς.  Η  µέσος όρος  µετεγχειρητικής
παρακολούθησης ήταν 19,6 µήνες-  η συντοµότερη παρακολούθηση ήταν 3 µήνες και η πιο
µακρόχρονη 60.
Ύστερα από έναν χρόνο,  το 83%  των ασθενών έδειξε βελτίωση τόσο στην καλύτερη όραση  µε
διόρθωση (µε γυαλιά) όσο και στην όραση χωρίς γυαλιά.. Η βελτίωση της όρασης  µε γυαλιά ήταν
γρήγορη, µερικές φορές µόλις ένα µήνα µετά την επέµβαση.
Οι γιατροί της ερευνητικής οµάδας αρχικά ανησυχούσαν  µήπως χανόταν ένα  µικρό ποσοστό της
όρασης,  αλλά τα αποτελέσµατα της επέµβασης βελτιώθηκαν σαφώς  µε τον καιρό.  Η ίδια οµάδα
πραγµατοποίησε επέµβαση LASIK  σε τέσσερα  µάτια ύστερα από Αυτόµατη Οµοπλαστική Κατά
Στρώµατα Θεραπευτική Κερατοπλαστική  µε επίσης καλά αποτελέσµατα. Ο  µέσος χρόνος ανάµεσα
στις δύο επεµβάσεις ήταν 15 µήνες. Μετά από το LASIK, η όραση χωρίς γυαλιά ήταν 9/10 και η
καλύτερη διορθωµένη µε γυαλιά ήταν 10/10 σε όλα τα µάτια.
Ο επικεφαλής γιατρός της οµάδας που έκανε αυτήν τη µελέτη για τη Θεραπευτική Κερατοπλαστική
είπε πως αυτή η µέθοδος κατάφερε να αποκαταστήσει την διαύγεια του κερατοειδούς σε όλους τους
ασθενείς.  Για αυτό είναι  µία χρήσιµη εναλλακτική στη διεισδυτική κερατοπλαστική και στη
φωτοθεραπευτική κερατεκτοµή για τις περιπτώσεις θολερότητας του πρόσθιου  µέρους του
κερατοειδούς.  Σηµείωσε επίσης πως είναι  µία θαυµάσια τεχνική,  χρειάζεται όµως να
προειδοποιούνται οι ασθενείς ότι χρειάζεται κάποιος χρόνος για να βελτιωθεί η όρασή τους.
Ο ∆ρ.Κανελλοπουλος ειναι Χειρουργος-Οφθαλµιατρος , Αναπληρωτής καθηγητής
Μεταµοσχεύσεων κερατοειδούς και ∆ιαθλαστικής χειρουργικής στο Παν/µιο της Νέας Υόρκης.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
www.laservision.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: