Ετικέτες

Συνολικές προβολές σελίδας

Αναγνώστες

Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

Θέσεις Εργασίας στο Δημόσιο

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΔ/ ΤΟΜ. ΓΡΑΜΜΩΝ
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΔ/ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΩΝ) - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΔ/ ΤΟΜΕΑΣ Υ/ Σ
ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΔ/ ΤΟΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΔ/ ΤΟΜΕΑΣ Υ/ Σ
ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΔ/ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΔ/ ΤΟΜΕΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΔ/ ΤΟΜΕΑΣ Υ/ Σ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΔ/ ΤΟΜΕΑΣ Υ/ Σ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: