Ετικέτες

Συνολικές προβολές σελίδας

Αναγνώστες

Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ..

ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΝΟΣΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ - SOCIALAXON.EU
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ - SOCIALAXON.EU
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - SOCIALAXON.EU
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ - SOCIALAXON.EU
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ - SOCIALAXON.EU
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ - SOCIALAXON.EU
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ - SOCIALAXON.EU
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ - SOCIALAXON.EU
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ - SOCIALAXON.EU
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ - SOCIALAXON.EU
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ - SOCIALAXON.EU
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ - SOCIALAXON.EU
ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ - SOCIALAXON.EU
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ - SOCIALAXON.EU
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ - SOCIALAXON.EU
ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ - SOCIALAXON.EU
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ - SOCIALAXON.EU
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ - SOCIALAXON.EU
ΥΕ ΦΥΛΑΚΑΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ - SOCIALAXON.EU
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - SOCIALAXON.EU
ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ - SOCIALAXON.EU
ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ - SOCIALAXON.EU
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ - SOCIALAXON.EU
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ - SOCIALAXON.EU
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ - SOCIALAXON.EU
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ - SOCIALAXON.EU
ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ - SOCIALAXON.EU
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ - SOCIALAXON.EU
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ "ΚΡΑΤΑ ΜΕ"
ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - SOCIALAXON.EU

Δεν υπάρχουν σχόλια: