Ετικέτες

Συνολικές προβολές σελίδας

Αναγνώστες

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ..

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΔ/ΤΟΜ. ΓΡΑΜΜΩΝ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΙΝΑ)
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΔ/ΤΟΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΔ/ΤΟΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΤΑΜΙΕΣ) - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. ΚΛΑΔΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΔ/ΤΟΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ A.E.. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤ. ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ A.E.. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤ. ΑΝΔΡΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ A.E.. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ A.E.. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ A.E.. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤ. ΑΦΑΝΤΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ A.E.. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤ. ΕΜΠΩΝΑ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ A.E.. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤ. ΕΥΔΗΛΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ A.E.. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤ. ΙΑΛΥΣΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ A.E.. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤ. ΙΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ A.E.. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤ. ΚΑΛΥΘΙΩΝ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ A.E.. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ A.E.. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ A.E.. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ A.E.. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤ. ΚΩ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ A.E.. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤ. ΜΥΚΟΝΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ A.E.. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤ. ΝΑΞΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ A.E.. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤ. ΠΑΠΠΑΔΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ A.E.. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ A.E.. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤ. ΠΑΡΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ A.E.. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤ. ΠΑΤΜΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ A.E.. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤ. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ A.E.. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤ. ΡΑΧΩΝ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ A.E.. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤ. ΡΟΔΟΥ 2
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ A.E.. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤ. ΣΑΜΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ A.E.. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤ. ΣΙΦΝΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ A.E.. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤ. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ A.E.. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Μ.Δ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ A.E.. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Μ.Δ. ΡΟΔΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ A.E.. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Μ.Δ. ΧΙΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η.ΔΙ.Κ.Α. A.E..
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. ΚΛΑΔΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ)
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. Δ/ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ν.ΦΑΛΗΡΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ A.E.. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
ΔΕ ΜΑΝΟΥΒΡΑΔΟΡΟΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. ΔΕΘ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΛΑΥΡΙΟΥ
ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΙΝΑ)
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. ΔΕΘ/ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ A.E.. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η.ΔΙ.Κ.Α. A.E..
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ)
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η.ΔΙ.Κ.Α. A.E..
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ)
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ)
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΩΝ) - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΔ/ΤΟΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ)
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΗΕ
ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΔ/ΤΟΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΔ/ΤΟΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΔ/ΤΟΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΔ/ΤΟΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)
ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ)
ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. Δ/ΝΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. Δ/ΝΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΑΤΡΑ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΕΗ A.E.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: