Νέες θέσεις εργασίας στο δημοσιο
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΤΑ Α.Ε. Κατ/μα Περάματος
ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΤΑ Α.Ε. Κατ/τα Πειραιά, Σαλαμίνας, Ασπροπύργου, Μάνδρας, Μεγάρων
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ’ΔΕΙΑ Α' Η Γ' - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ - ΙΣΣΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ ΜΕΤΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ (ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ JCB ΟΜΑΔΑΣ Β' ΤΑΞΗΣ Δ' - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ (ΟΜΑΔΑΣ Ι΄ ΤΑΞΗΣ Δ΄) - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ - Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ